Shqip Anglisht UK p r fillestar Tabela e p rmbajtjes 50Languages

qbbrqmmr